บริษัท บุญลัค ซัพพลาย จำกัด


ก่อตั้งโดย ผู้มีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม มานาน
มากกว่า 20 ปี โดยยึดหลัก “ทำงานด้วยความซื่อตรง จริงใจ” บริษัทมี
ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชั้นวางของ วางสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก เราพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าครบวงจร
เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม ห้างฯร้าน และคลังสินค้าทั่วประเทศ
ยินดีให้คำปรึกษา และ ออกแบบ โดยช่างชำนาญงานที่มีประสบการณ์
มามากกว่า 30 ปี

สินค้าของเรา

สอบถามข้อมูล/โทรปรึกษา

พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ และประเมินราคาเบื้องต้น โดยช่างชำนาญงาน

ผลงานของเรา