รับทำงานวิศวกรรมตามความต้องการของลูกค้า : Make to order

รับทำงานวิศวกรรมตามความต้องการของลูกค้า : Make to order

  • งานกลึง
  • CNC
  • CNC Milling
  • อื่นๆ