ชั้นวางสินค้าในงานอุตสาหกรรม : Racking

ชั้นวางสินค้าพาเลทขนาดใหญ่ : Selective rack

ลักษณะการใช้งาน : ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น คลังสินค้า

จุดเด่น : สามารถออกแบบตามพื้นที่หน้างานจริง ง่ายและรวดเร็วต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลทแม้อยู่ในระดับสูงโดยใช้รถยกเคลื่อนย้าย ง่ายและรวดเร็วต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลทแม้อยู่ในระดับสูงโดยใช้รถยกเคลื่อนย้าย

บริการ : ให้คำปรึกษาออกแบบประเมินราคาเบื้องต้นฟรี

ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง : Medium rack

ลักษณะการใช้งาน : สำหรับนำไปใช้เก็บสินค้าทั่วไปภายในพื้น ที่ของโรงงานอุตสาหกรรม และนิยมนำไปใช้กับงานสต็อคสินค้าก่อนนำไปบรรจุหีบห่อ

จุดเด่น : สามารถออกแบบตามพื้นที่หน้างานจริง ง่ายและรวดเร็วต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลทแม้อยู่ในระดับสูงโดยใช้รถยกเคลื่อนย้าย ง่ายและรวดเร็วต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลทแม้อยู่ในระดับสูงโดยใช้รถยกเคลื่อนย้าย

บริการ : ให้คำปรึกษาออกแบบประเมินราคาเบื้องต้นฟรี

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก : Micro rack

ลักษณะการใช้งาน : สำหรับใช้ในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอแต่ต้องการมีพื้นที่ในการเก็บสินค้าในจำนวนที่เยอะและให้ดูเป็นระเบียบนิยมใช้จ้ดเก็บอะไหล่ขนาดเล็กๆในแบบต่างๆ

จุดเด่น : ช่วยประหยัดพื้นที่ในการทำสต็อคสินค้าเนื่องจากสินค้าเน้นความสูงมากกว่าความกว้างสามารถรับน้ำหนักได้100-200 กก./ระดับชัน

บริการ : ให้คำปรึกษาออกแบบประเมินราคาเบื้องต้น ฟรี