เตาอบสำหรับงานอุตสาหกรรม : Industrial Oven

เตาอบสำหรับงานอุตสาหกรรม : Industrial Oven

ลักษณะการใช้งาน : ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซี่งลักษณะและคุณสมบัติของเตาอบจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของชิ้นงานและความต้องการของลูกค้า เช่น เตาอบลมร้อน เตาเผาอณุหภูมิสูงตู้อบแห้ง เป็นต้น

จุดเด่น : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการออกแบบเตาอบให้เหมาะสมกับผลิตภัณท์ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนต่อชิ้นงานลงได้

บริการ : ให้คำปรึกษาออกแบบประเมินราคาเบื้องต้นฟรี