ชั้นลอยอุตสาหกรรมพร้อมชั้นวางของ : Mezzanine floor with rack

ชั้นลอยอุตสาหกรรมพร้อมชั้นวางของ : Mezzanine floor with rack

ลักษณะการใช้งาน : สำหรับใช้ในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอแต่ต้องการมีพื้นที่ในการเก็บสินค้าในจำนวนที่เยอะ
และให้ดูเป็นระเบียบนิยมใช้จ้ดเก็บอะไหล่ขนาดเล็กๆในแบบต่างๆ

จุดเด่น : ช่วยประหยัดพื้นที่ในการทำสต็อคสินค้าเนื่องจากสินค้าเน้นความสูงมากกว่าความกว้าง
สามารถรับน้ำหนักได ้100-200 กก./ระดับชั้น

บริการ : ให้คำปรึกษาออกแบบประเมินราคาเบื้องต้นฟรี