รางลูกกลิ้งลำเลียงสินค้า : Free roller conveyor

รางลูกกลิ้งลำเลียงสินค้า : Free roller conveyor

ลักษณะการใช้งาน : เป็นระบบลูกกลิ้ง ที่ไม่มีชุดขับเคลื่อนโดยประกอบในลักษณะเอียงลงเพื่อพาชิ้น งานไหลไปตามแรงโน้มถ่วงทั้งแนวราบทางตรง และ ทางโค้ง

จุดเด่น : ทุนแรงผลักสินค้าไปในทิศทางตามต้องการได้สามารถออกแบบตามการใช้งานจริง

บริการ : ให้คำปรึกษาออกแบบประเมินราคาเบื้องต้นฟรี